درباره ما

جنرال کاتالیست مجموعه ای عظیم در زمینه نصب، تعویض، شست و شو، سرویس و تعمیر کلیه کاتالیست خودرو های داخلی و وارداتی
و مشاوره خرید و تمامی موارد مربوط به کاتالیزور انواع خودروها

نصب کاتالیزور

67%

خرید کاتالیزور

88%

تعمیر کاتالیزور

38%